IntegraNEET

  HR Specialists SRL , in calitate de Beneficiar, impreuna cu Fundatia  Health Action Overseas, in calitate de Partener 1 si Asociatia pentru Dezvoltare prin Valorificarea Resurselor Europene Callatis, in calitate de Partener 2, implementeaza in perioada 17.09.2021-16.09.2023 proiectul POCU/908/1/3/150037, cu o valoare de 4.858.003,04 lei avand titlul „IntegraNEET” .

 

            Proiectul are ca obiectiv general facilitarea insertiei pe piata muncii a unui numar de 371 de tineri din categoria NEET (Not in Education, Employment, or Training – tineri care nu au un loc de munca, nu urmeaza nicio forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala), cu varsta intre 16-29 de ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud Est, prin furnizarea de interventii personalizate dedicate imbunatatirii capacitatii lor de ocupare si integrare durabila pe piata muncii.

Grupul tinta al proiectului este format din 371 de tineri NEET someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 de ani, inregistrati si profilati de SPO, dintre care:

 • 111 tineri someri NEET cu nivel de ocupare C, D;
 • 41 tineri someri NEET de etnie roma;
 • 78 tineri someri NEET din zona rurala;
 • 89 tineri NEET, someri de lunga durata, din care 10 tineri de etnie roma si 19 tineri din zona rurala;

Pentru a fi eligibil in grupul tinta al proiectului, o persoana trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sa fie tanar NEET cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani;
 • Sa fie inregistrat si profilat de SPO;
 • Sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Sud Est (judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea).

Beneficiile grupului tinta

 1. Se vor organiza 9 cursuri de formare profesionala (autorizate ANC) pentru un numar de 126 de persoane din GT cu niveluri de ocupabilitate B,C si D astfel:
 • 6 cursuri de specializare ”Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” (40 ore )pentru 84 de participanti (6 grupe x 14 cursanti);
 • 3 cursuri de calificare, nivel 2 (360 ore) pentru 42 participanti (3 grupe x 14 cursanti) in ocupatii care vor fi stabilite ulterior analizei de nevoi de formare a persoanelor din GT.

 

Participantii la cursurile de formare profesionala vor primi subventie in cuntum de 5 lei/ora. Subventiile se acorda persoanelor din GT dupa finalizarea cursurilor de formare ”Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” si a cursurilor de calificare si sustinerea examenului de absolvire / de calificare. Pentru acordarea subventiei sunt eligibile numai persoanele din GT care au finalizat cursurile de specializare ”Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” si cursurile de calificare si care au sustinut examenul final, in vederea obtinerii certificatului de absolvire/calificare. De asemenea, acestora li se vor deconta cheltuielile de transport pentru participarea la cursuri si vor beneficia, printre altele si de catering.

 1. In conformitate cu necesitatea identificata in urma discutiilor individuale cu persoanele selectate pentru GT si elaborarii planurilor individuale acestora de actiune, 15 tineri NEETs din grupul tinta al proiectului cu niveluri de ocupatibilitate B,C si D vor fi directionati catre evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.
 2. Toate cele 371 persoane din grupul tinta, cu toate nivelurile de ocupabilitate A,B,C si D (dintre care: 41 de etnie roma, 78 din zona rurala, 111 cu nivel de Ocupare C, D, 89 someri de lunga durata) vor beneficia de servicii de mediere pe piata muncii. Un numar  minim de 163 de persoane dintre cei participanti in cadrul acestor servicii vor fi plasati pe piata muncii.
 3. Pe baza unui program de dezvoltare a abilitatilor de identificare si mentinere a locurilor de munca, se vor organiza 2 ateliere pe luna, cu participarea a minimum 6 participanti pentru fiecare atelier in parte (minimum 12 participanti pe luna).
 4. Se vor organiza 16 schimburi de experienta in cadrul proiectului (inclusiv la angajatori), pentru o mai buna cunoastere a conditiilor de munca din cadrul firmelor care au locuri de munca vacante.
 5. Se vor organiza 4 burse de locuri de munca, 2 in format fizic si 2 in format online – la aceste burse vor participa cel putin 50% din tinerii NEET de nivel ocupare C si D,respectiv minimum 150 din persoanele din grupul tinta.
 • 24 de persoane din grupul tinta (exclusiv pentru tinerii NEET cu nivel de ocupabilitate A) vor participa la cursuri de formare antreprenoriala, iar la final se vor realiza 24 de planuri de afaceri. Persoanele care participa la aceste cursuri vor primi hrana/catering timp de 5 zile si li se vor deconta transportul. Din cele 24 de planuri de afaceri elaborate, 9 planuri de afaceri vor beneficia de ajutor de minimis in valoare de 25.000 EURO, iar 2 planuri afaceri vor fi selectate pe lista de rezerva. Din cele 24 de planuri de afaceri elaborate:
 • Se vor infiinta 9 firme prin semnarea a 9 contracte de subventie, respectiv prin inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului;
 • Se vor acorda 9 grant-uri de maximum 25.000 euro pentru finantarea implementarii planurilor de afaceri selectate;
 • Cele 9 firme nou infiintate vor beneficia de monitorizarea functionarii lor pe o perioada de 12 luni pe timpul proiectului, respective de inca 6 luni de la finalizarea proiectului (perioada de sustenabilitate); totodata, in cadrul firmelor vor fi create minimum 9 locuri de munca.
 1. 30 de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate C si D vor beneficia de servicii de indrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesionala  la noul loc de munca, prevazute dupa incadrarea in munca pe o perioada de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.
 2. Se vor realiza 2 grupuri de suport pentru 40 de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate C si D care au fost angajate pe piata muncii, cu scopul de a creste rata de succes la angajare, de a combate efectele asociate stresului adaptarii la noul loc de munca si de a facilita integrarea pe termen lung pe piata muncii.