Programul scolar „A Doua Sansa”

Programul scolar „A Doua Sansa”

Proiect „REEDU – Activarea tinerilor NEETs” ID 136270

Programul scolar „A Doua Sansa” se adreseaza tuturor copiilor, tinerilor si adultilor care doresc sa se reintegreze in sistemul educational de invatamant, pentru completarea si finalizarea educatiei de baza din invatamantul obligatoriu, precum si pentru obtinerea unei calificari profesionale intr-un anumit domeniu.

Programul de sprijin educational remedial ce vizeaza furnizarea de sesiuni de pregatire care au drept scop cresterea sanselor de absolvire a invatamantului obligatoriu si reducerea abandonului scolar este structurat pe doua niveluri:

– Primar (pentru finalizarea invatamantului primar – cl. I-IV) avand o durata de scolarizare intre 1 si 2 ani (in functie de nivelul clasei absolvite la momentul inscrierii in program);

Caracteristici:

– curriculum-ul este adaptat pentru nivelul primar, organizat pe module in functie de nevoile cursantilor

– disciplinele de studiu sunt organizate pe module obligatorii si optionale bazate pe un curriculum specific (ex: Limba si comunicare, Matematica si stiintele naturii, Om si societate, Arte, Educatie fizica si sport, Tehnologii, Consiliere si orientare).

– absolvirea modulelor se realizeaza in urma sustinerii examenelor desfasurate la sfarsitul fiecarui modul. Fiecare modul se considera absolvit daca media obtinuta in urma examinarii este cel putin calificativul “Suficient”. Astfel in urma promovarii fiecarui modul se elibereaza o “adeverinta de promovare a modulului”. Promovarea nivelului este conditionata de promovarea tuturor modulelor. In urma promovarii fiecarui nivel se elibereaza o “adeverinta de promovare a nivelului”. Absolventii tuturor nivelurilor corespunzatoare invatamantului primar din cadrul programului ADS dobandesc un „certificat de absolvire a invatamantului obligatoriu de nivel primar”.

Secundar inferior (pentru finalizarea invatamantului gimnazial – cl. V-VIII si a ciclului inferior al liceului – cl. IX-X filiera tehnologica) avand o durata de scolarizare standard de 4 ani

Caracteristici:

  • cursuri organizate saptamanal, imbinand pregatirea in domeniul educatiei de baza cu pregatirea pentru obtinerea calificarii profesionale, durata standard de scolarizare se poate micsora pentru fiecare elev in parte, in functie de competentele demonstrate atat in domeniul educatiei de baza, cat si in cel al pregatirii profesionale

  • in anul I se studiaza discipline ale educatiei de baza, repartizate in module (4-5 ore/zi/modul), iar in anii II – IV acestora li se adauga modulele de pregatire profesionala (5-6 ore/zi/modul) acestea fiind orientate spre nevoile elevilor, caracterul practic-aplicativ, esentializarea continuturilor, luarea in considerare a particularitatilor de varsta si psihologice ale elevilor, activarea si valorizarea competentelor dobandite anterior de catre acestia, reducerea timpului de studiu. Evaluarea participantilor la program se va face initial, pe parcursul si la finalul anului de studiu.

In cadrul proiectului progamul ADS va fi structurat, conform metodologiei elaborate de catre Ministerul Educatiei si cercetarii conf. Ordin 5248/2011 din 31.08.2011 si revizuit prin Ordin 4093/2017 din 19.06.2017, astfel:

• Nivel 1 – 16 ore x 16 sapt.= 256 ore

• Nivel 2 – 16 ore x 16 sapt.= 256 ore

• Nivel 3 – 18 ore x 16 sapt.= 288 ore

• Nivel 4 – 20ore x 16 sapt.= 320 ore

• Anul I 660 ore

• Anul II 661 ore

• Anul III 678 ore

• Anul IV 600 ore

Astfel cei 382 de tineri NEET`s identificati si inscrisi in cadrul programului ADS vor fi repartizati conform nevoilor identificate astfel:

• Nivel primar – 260 tineri NEET`s, impartiti in 13 grupe a aproximativ 20 participanti;

• Nivel secundar inferior – 122 tineri NEET`s, impartiti in 9 grupe a aproximativ 15 participanti;

• Din cei de nivel secundar inferior se vor selecta pe baza metodologie elaborate in cadrul activitatii 39 de tineri NEET`s (3 grupe x aprox. 13 persoane) care vor beneficia de un stagiu de practica profesionala de 720 de ore urmand ca dupa promovarea examenului de certificare a competentelor profesionale sa dobandeasca un certificat de calificare profesionala nivel 3.

Perioada implementarii este: 02.03.2021 – 31.12.2023.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa de email: contact@hrs-outsourcing.com sau la numarul de telefon 0311010108.