Comunicat de Presa – Conferinta regionala organizata in cadrul proiectului “Motivare pentru Ocupare”

 

Link: Com presa conferinta 140197 22.09.2015

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferința regională organizată în cadrul proiectului ”Motivare pentru ocupare”

BUCURESTI, 22 septembrie 2015 – HR Specialists SRL organizează în data de 25.09.2015 Conferința regională Bucuresti-Ilfov în cadrul proiectului „MOTIVARE PENTRU OCUPARE” dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile pentru a le facilita accesul si integrarea pe piaţa muncii.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! (contract POSDRU/165/6.2/S/140197).

Proiectul “Motivare pentru ocupare” se desfășoară în perioda aprilie 2014 – decembrie 2015 în cinci regiuni de dezvoltare: București-Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est și are ca obiectiv general facilitarea integrării pe piața muncii a principalelor grupuri vulnerabile, prin servicii de dezvoltare a potențialului lor profesional, acces la formarea profesională și ocupare.

Astfel 800 de persoane provenind din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care urmează să parăsească sistemul de protecție al copilului, persoane de etnie romă) vor fi mai competitive pe piața muncii. În urma asigurarii serviciilor de consiliere, și formare profesională, acestia vor dobândi mai multe competențe personale și profesionale, precum şi abilităţi de identificare a unui loc de muncă. Beneficiarii vor fi îndrumaţi către cursuri de calificare şi recalificare pentru locurile de muncă cele mai căutate.

Totodată se lucreaza şi cu 400 de specialişti pentru eliminarea prejudecăţilor şi stereotipurilor şi crearea de aşteptăripozitive cu privire la potenţialul de integrare socială şi profesională a grupurilor vulnerabile. Specialiştii sunt reprezentanţi ai agenţiilor publice / private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, personal din administraţia publică locală şi organizaţii neguvernamentale, voluntari, angajaţi şi manageri de companii.

 

Proiectul a pornit de la o evaluare potrivit căreia cele trei grupuri vulnerabile sunt caracterizate de un nivel scăzut al competenţelor personale şi profesionale.

 

Această situaţie are drept consecinţă rata scăzută de ocupare: rata de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi (care au vârsta şi capacitatea de muncă) este de 12%, cu mult sub rata populaţiei generale (în jurul a 60% în ultimii ani) şi sub media persoanelor cu dizabilităţi în multe ţări din UE (50%) (conform Raportului SAR). Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie adesea nu ştiu să practice o meserie, fiind expuşi şomajului. La populaţia de etnie romă rata de ocupare este de doar 36% (conform „Raportului societăţii civile asupra implementării Strategiei Naţionale de Integrare a Romilor şi a Planului de Acţiune al Deceniului în România în 2012”).

Pe de altă parte, am constatat probleme în percepţia generală asupra potenţialului de integrare socială şi profesională a grupurilor vulnerabile. Grupurile vulnerabile se confruntă adesea cu indiferenţa sau atitudinea discriminatorie a angajatorilor, opiniei publice şi specialiştilor în ceea ce priveşte angajarea lor, principalul rol care li se atribuie fiind acela de beneficiari ai sistemului de asistenţă socială.

 

La nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov, 192 de persoane cu dizabilități, 30 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului și 33 persoane de etnie romă au beneficiat de diferite servicii în cadrul proiectului.

 

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact: Claudia VLAICU, Coordonator Ocupare, HR-Specialists SRL, tel. 0745.345.299, email c.vlaicu@hrs-outsourcing.com