Metodologia de recrutare grup tinta

 

Proiect „REEDU – Activarea tinerilor NEETs” ID 136270

Metodologia de recrutare grup tinta

 

In luna septembrie s-a finalizat si va intra in vigoare METODOLOGIA DE IDENTIFICARE, IMPLICARE SI DE ASIGURARE A PREZENTEI MEMBRILOR GRUPULUI TINTA IN ACTIVITATILE PROIECTULUI „REEDU – Activarea tinerilor NEETs”, asigurand in acest fel accesul tinerilor din judetul Bacau la programul de scolarizare ,, A doua sansa’’.

 

Aceasta metodologie a fost elaborata pentru a reglementa procesul de selectie a membrilor grupului tinta, in vederea participarii si mentinerii acestora la actiunile de sprijin organizate in cadrul proiectului.

 

Metodologia descrie procesul de identificare, implicare si asigurare a prezentei membrilor grupului tinta in activitatile proiectului „REEDU – Activarea tinerilor NEETs”, Programul Operational Capital Uman 2014- 2020, Obiectiv specific 6.1: Cresterea numarului de tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la SPO care se reintorc in educatie in programe de tip a doua sansa, inclusiv in programe de formare profesionala initiala – solicitant de finantare/ lider de parteneriat S.C. HR Specialists S.R.L din Voluntari, Ilfov si partenerii: ISJ Bacau din Mun. Bacau, Jud Bacau si Asociatia Partnet din Bucuresti.

 

In cuprinsul sau se regasesc urmatoarele capitole:

1. Cadrul general si contextul proiectului

2. Descrierea grupului tinta din perspectiva categoriilor si a dimensiunilor acestora

3. Promovarea programului A doua sansa si a masurilor complementare

4. Metodologia de identificare, recrutare si selectie a grupului tinta

5. Modificari ale prezentei metodologii

6. Formulare de inregistrare in grupul tinta.

 

Perioada implementarii este: 02.03.2021 – 31.12.2023.

Pentru informatii suplimentare si inscriere va rugam sa ne contactati la adresa de email: contact@hrs-outsourcing.com sau la numarul de telefon 0311010108.