ProACTIVI – Tineri NEETs educati, formati si ocupati

Titlu proiect: ProACTIVI – Tineri NEETs educati, formati si ocupati

ID Proiect: POCU/909/2/4/150036

Perioada de implementare: Septembrie 2021 - Septembrie 2023

Regiune implementare: Nord-Est, judetele Botosani, Iasi, Suceava si Vaslui

 

Parteneri:

HR Specialists SRL – lider

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila – partener 1

GEO'S FOOD SRL – partener 2

 

Grupul tinta al proiectului este format din 1051 de tineri NEETs someri, cu varste cuprinse intre 16-29 de ani, cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Nord-Est, judetele Botosani, Iasi, Suceava si Vaslui (Botosani – aprox. 250 pers.; Iasi – aprox. 350 pers.; Suceava – aprox. 201 pers.; Vaslui – aprox. 150 pers.), neinregistrati/inregistrati si profilati de catre SPO, cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural si cei apartinand minoritatii roma.

Asadar, grupul tinta este format din 1051 de tineri NEETs din care:

 • 316 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”, reprezentand 30%

din intregul Grup Tinta

 • 106 tineri NEETs de etnie roma, reprezentand 10.01% din GT
 • 211 tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural, reprezentand 20.01% din GT

Echipa de proiect a HR Specialists contine 18 experti care desfasoara activitati in domeniul formarii profesionale, medierii pe piata muncii si antreprenoriat.

 

Responsabilitati/Activitati ale liderului HR Specialists in cadrul proiectului:

 • Monitorizarea atingerii tuturor indicatorilor si realizarii tuturor activitatilor proiectului
 • Organizarea de cursuri de formare profesionala nivel 2 – 360 ore pentru 160 de tineri NEETs
 • Oferirea de servicii de mediere pe piata muncii pentru 701 tineri NEETs
 • Organizeaza procesul de selectie planuri de afaceri pentru tinerii NEETs absolventi ai programului de formare antreprenoriala organizat de P2 in proiect
 • Finantarea a 36 de afaceri noi cu un grant de aprox 25000 euro fiecare
 • Monitorizare dezvoltarii celor 36 de afaceri pe o perioada de 12 luni la care se adauga 6 luni de sustenabilitate.

 

 

Obiectivul general al proiectului consta in stimularea ocuparii pentru 1051 de tineri NEETs, cu varste cuprinse intre 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Nord-Est, judetele Botosani, Iasi, Suceava si Vaslui, cu accent pe tinerii NEETs de etnie roma si tinerii NEETs cu domiciliu sau resedinta din mediul rural, prin promovarea si derularea programelor de dezvoltare profesionala destinate unui numar de 751 tineri NEETs, prin servicii specializate de mediere pentru un numar de 1051 tineri NEETs, infiintarea si dezvoltarea a 36 de intreprinderi, ce vor functiona in maniera autosustenabila, dar si prin servicii de asistenta, in vederea integrarii durabile a grupului tinta pe piata muncii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. 1 Cresterea numarului de tineri NEETs cu cel putin 1500 din regiunea Nord Est care devin informati cu privire la oportunitatile oferite prin proiect in vederea identificarii, inregistrarii si profilarii acestora.
 2. 2 Imbunatatirea competentelor a 751 de tineri NEETs cu niveluri de ocupabilitate B, C si D ( ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil”, ”foarte greu ocupabil”) prin derularea programelor de formare profesionala acreditate ANC in concordanta cu cerintele angajatorilor regionali si cu nevoile individuale ale fiecaruia.
 3. 3 Cresterea nivelului de ocupare a fortei de munca pentru un numar de 1051 tineri NEET s prin furnizarea serviciilor specializate de mediere a muncii si participarea la targuri de locuri de munca.
 4. 4 Cresterea numarului de tineri NEETs cu 453 care primesc o oferta de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta.
 5. 5 Imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenoriatului pentru minim 100 de tineri NEETs care intentioneaza sa infiinteze o afacere, prin participarea acestora in cadrul unui program de formare antreprenoriala.
 6. 6 Acordarea de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi in regiunea Nord-Est prin organizarea unui concurs de selectie a planurilor de afaceri si prin selectarea a minim 36 planuri de afaceri pentru a fi finantate in cadrul proiectului.
 7. 7 Perfectioarea cunostintelor si aptitudinilor antreprenoriale a celor minim 36 de NEETs viitori antreprenori, prin furnizarea de servicii personalizate de sprijin in domeniul antreprenorial
 8. 8 Promovarea antreprenoriatului in randul tinerilor NEETs din regiunea Nord-Est prin infiintarea si demararea functionarii a minim 36 de intreprinderi
 9. 9 Cresterea nivelului de ocupare a fortei de munca prin crearea a minim 36 de locuri de munca durabile si de calitate in cadrul intreprinderilor nou infiintate
 10. 10 Exploatarea si sustenabilitatea ideilor de afaceri prin desfasurara unui program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii celor minim 36 de intreprinderi, cu scopul de a mentine cele minim 36 de locuri de munca, de a asigura functionalitatea si dezvoltarea intreprinderilor create si de a atinge toate rezultatele asumate prin planul de afaceri
 11. 11 Furnizarea de masuri de sprijin pentru 361 de tineri NEETs in vederea mentinerii in activitatile proiectului pana la finalizarea lor

Vreau sa ma implic în proiect

[contact-form-7 id="5150" title="Formular Contact - ProACTIVI – Tineri NEETs educati, formati si ocupati"]